آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


دریافت دفترچه راهنما

جهت دریافت دفترچه راهنمای ثبت نام و گزارش معرفی‌شدگان چهارمین دوره از طریق ذیل اقدام نمائید.


برخی از شرکت‌های متقاضی

تاکنون بیش از 4300 شرکت دانش بنیان، صنعتی و تجاری به آزمون استخدام بخش خصوصی پیوسته‌اند.


نظرات شرکت‌ها

تجربیات برخی از داوطلبان