آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


دریافت دفترچه راهنما

جهت دریافت دفترچه راهنما و گزارش معرفی‌شدگان سومین دوره از طریق ذیل اقدام نمائید.


برخی از شرکت‌های متقاضی

تاکنون بیش از 2400 شرکت دانش بنیان، صنعتی و تجاری به آزمون استخدام بخش خصوصی پیوسته‌اند.


نظرات شرکت ها

تجربیات برخی از داوطلبان