آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور
آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور
دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی, اشتغال, شغل, آزمون استخدام بخش خصوصی، شرکت‌های صنعتی، تجاری و فنّاور

تماس با ما، آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

تماس با ما
پست الکترونیکی: info@inre.ir

مرکز پاسخگویی آزمون: 63468886 - ۰۲۱

آدرس:تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، خیابان نوآوری 2، پلاک 24 واحد 303

آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی: