آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی، شرکت‌های صنعتی، تجاری و فنّاور

تماس با ما، آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

تماس با ما
آزمون استخدام شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان
info@inre.ir
76251733 - ۰۲۱
تهران - کیلومتر ۲۰ جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، برج فناوری
inre_ir@

پایگاه اطلاع رسانی آزمون استخدام شرکتهای خصوصی و دانش بنیان