آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


ثبت نام آزمون ۱۳۹۹

جهت ثبت‌ نام در چهارمین آزمون استخدام بخش خصوصی و یا مشاهده دفترچه راهنمای ثبت نام از طریق ذیل اقدام نمائید.


آخرین اطلاعیه ها
اطلاعیه
دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی, اشتغال, شغل, اطلاعیه شماره ۲: جزئیات نحوه ثبت نام چهارمین آزمون استخدام بخش خصوصی + عکس
اطلاعیه شماره ۲: جزئیات نحوه ثبت نام چهارمین آزمون استخدام بخش خصوصی + عکس
جزئیات نحوه ثبت نام چهارمین آزمون استخدام بخش خصوصی منتشر ...
اطلاعیه
دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی, اشتغال, شغل, اطلاعیه شماره ۱: ثبت‌نام چهارمین آزمون استخدام بخش خصوصی آغاز شد
اطلاعیه شماره ۱: ثبت‌نام چهارمین آزمون استخدام بخش خصوصی آغاز شد
ثبت‌نام چهارمین آزمون استخدام بخش خصوصی از روز شنبه مورخ ۲۱ تیرماه ۹۹ به مدت 14 روز به طور رسمی آغاز ...
اطلاعیه
دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی, اشتغال, شغل, اعلام نتایج سومین آزمون استخدام بخش خصوصی در سراسر کشور
اعلام نتایج سومین آزمون استخدام بخش خصوصی در سراسر کشور
طبق اعلام دبیرخانه آزمون استخدام بخش خصوصی، فرآیند تولید، بارگذاری و ارائه کارنامه راهنمای شغلی اختصاصی هر داوطلب در سراسر کشور به اتمام ...

تجربیات برخی از داوطلبان

نظرات شرکت ها