آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی, اشتغال, شغل, آزمون استخدام بخش خصوصی، شرکت‌های صنعتی، تجاری و فنّاور
استخدامکاریابیآزمون استخدامیآزمون استخدام بخش خصوصیشرکت فناورشرکت تجاریشرکت دانش بنیانجذب نیروجذب نیروی انسانیشرکت صنعتیشرکت خصوصیفرصت شغلیثبت نام آزمون استخدامینگهداری نیروفناوری اطلاعاتتیم یاراسنپکاشی تبریزبخش خصوصیمایکروتل
اخبار
دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی ,اشتغال ,شغل ,نارین ایده پاسارگاد به جمع بیش از  ۱۳۰۰ شرکت متقاضی آزمون استخدام بخش خصوصی کشور پیوست
نارین ایده پاسارگاد به جمع بیش از ۱۳۰۰ شرکت متقاضی آزمون استخدام بخش خصوصی کشور پیوست

1397/7/28 - 15:19

شرکت دانش بنیان نارین ایده پاسارگاد به جمع متقاضیان آزمون استخدام بخش خصوصی پیوست و سرمایه‌ی انسانی خود را از میان متقاضیان این آزمون گزینش می‌کند.
ادامه مطلب

دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی ,اشتغال ,شغل ,موسسه دانش بنیان میزان گستران شریف طی نامه ای اعلام کرد: مبارزه با تحریم های آمریکا با ارایه خدمات تخصصی رایگان به شرکت های تحریم شده
موسسه دانش بنیان میزان گستران شریف طی نامه ای اعلام کرد: مبارزه با تحریم های آمریکا با ارایه خدمات تخصصی رایگان به شرکت های تحریم شده

1397/7/28 - 8:49

محمد حسین قمری مدیرعامل موسسه مجری برگزاری مسابقات تخصصی حل مساله فن آورد و آزمون استخدام بخش خصوصی کشور طی نامه ای به حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اعلام کرد این شرکت می تواند از خدمات تامین نیروی انسانی متخصص و کارآمد و همچنین حل مسایل تخصصی خود در مسابقه فن آورد مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به مدت یک سال رایگان استفاده نماید.
ادامه مطلب

دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی ,اشتغال ,شغل ,گرین وب به جمع بیش از  ۱۳۰۰ شرکت متقاضی آزمون استخدام بخش خصوصی کشور پیوست
گرین وب به جمع بیش از ۱۳۰۰ شرکت متقاضی آزمون استخدام بخش خصوصی کشور پیوست

1397/7/28 - 8:30

هلدینگ دانش بنیان گرین وب به جمع متقاضیان آزمون استخدام بخش خصوصی پیوست و سرمایه‌ی انسانی خود را از میان متقاضیان این آزمون گزینش می‌کند.
ادامه مطلب

دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی ,اشتغال ,شغل ,فولاد امیرکبیر خزر به جمع بیش از  ۱۳۰۰ شرکت متقاضی آزمون استخدام بخش خصوصی کشور پیوست
فولاد امیرکبیر خزر به جمع بیش از ۱۳۰۰ شرکت متقاضی آزمون استخدام بخش خصوصی کشور پیوست

1397/7/26 - 9:00

شرکت صنعتی فولاد امیرکبیر خزر به جمع متقاضیان آزمون استخدام بخش خصوصی پیوست و سرمایه‌ی انسانی خود را از میان متقاضیان این آزمون گزینش می‌کند.
ادامه مطلب

دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی ,اشتغال ,شغل ,ساجیران به جمع بیش از  ۱۳۰۰ شرکت متقاضی آزمون استخدام بخش خصوصی کشور پیوست
ساجیران به جمع بیش از ۱۳۰۰ شرکت متقاضی آزمون استخدام بخش خصوصی کشور پیوست

1397/7/26 - 8:59

شرکت صنعتی ساجیران به جمع متقاضیان آزمون استخدام بخش خصوصی پیوست و سرمایه‌ی انسانی خود را از میان متقاضیان این آزمون گزینش می‌کند.
ادامه مطلب

دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی ,اشتغال ,شغل ,فهم به جمع بیش از  ۱۳۰۰ شرکت متقاضی آزمون استخدام بخش خصوصی کشور پیوست
فهم به جمع بیش از ۱۳۰۰ شرکت متقاضی آزمون استخدام بخش خصوصی کشور پیوست

1397/7/26 - 8:56

شرکت مهندسی فهم به جمع متقاضیان آزمون استخدام بخش خصوصی پیوست و سرمایه‌ی انسانی خود را از میان متقاضیان این آزمون گزینش می‌کند.
ادامه مطلب

دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی ,اشتغال ,شغل ,پژوهشکده خواجه نصیرالدین طوسی به جمع بیش از  ۱۳۰۰ شرکت متقاضی آزمون استخدام بخش خصوصی کشور پیوست
پژوهشکده خواجه نصیرالدین طوسی به جمع بیش از ۱۳۰۰ شرکت متقاضی آزمون استخدام بخش خصوصی کشور پیوست

1397/7/23 - 8:25

پژوهشکده توسعه فناوری‌های پیشرفته خواجه نصیرالدین طوسی به جمع متقاضیان آزمون استخدام بخش خصوصی پیوست و سرمایه‌ی انسانی خود را از میان متقاضیان این آزمون گزینش می‌کند.
ادامه مطلب

دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی ,اشتغال ,شغل ,کاربوی به جمع بیش از  ۱۳۰۰ شرکت متقاضی آزمون استخدام بخش خصوصی کشور پیوست
کاربوی به جمع بیش از ۱۳۰۰ شرکت متقاضی آزمون استخدام بخش خصوصی کشور پیوست

1397/7/23 - 8:24

شرکت نوآور کاربوی به جمع متقاضیان آزمون استخدام بخش خصوصی پیوست و سرمایه‌ی انسانی خود را از میان متقاضیان این آزمون گزینش می‌کند.
ادامه مطلب

دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی ,اشتغال ,شغل ,شرکت پایانه‌های داده‌ای نوین  به جمع بیش از  ۱۳۰۰ شرکت متقاضی آزمون استخدام بخش خصوصی کشور پیوست
شرکت پایانه‌های داده‌ای نوین به جمع بیش از ۱۳۰۰ شرکت متقاضی آزمون استخدام بخش خصوصی کشور پیوست

1397/7/21 - 14:20

شرکت نوآور پایانه‌های داده‌ای نوین به جمع متقاضیان آزمون استخدام بخش خصوصی پیوست و سرمایه‌ی انسانی خود را از میان متقاضیان این آزمون گزینش می‌کند.
ادامه مطلب

دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی ,اشتغال ,شغل ,راهکارهای همراه کارینا به جمع بیش از  ۱۳۰۰ شرکت متقاضی آزمون استخدام بخش خصوصی کشور پیوست
راهکارهای همراه کارینا به جمع بیش از ۱۳۰۰ شرکت متقاضی آزمون استخدام بخش خصوصی کشور پیوست

1397/7/21 - 14:15

شرکت دانش بنیان راهکارهای همراه کارینا به جمع متقاضیان آزمون استخدام بخش خصوصی پیوست و سرمایه‌ی انسانی خود را از میان متقاضیان این آزمون گزینش می‌کند.
ادامه مطلب

پایگاه اطلاع رسانی آزمون استخدام بخش خصوصی کشور