آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


آخرین اطلاعیه‌ها
اطلاعیه
دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی, اشتغال, شغل, اطلاعیه شماره 9: زمان‌بندی و نحوه برگزاری آزمون‌های تخصصی پنجمین آزمون استخدام بخش خصوصی اعلام شد
اطلاعیه شماره 9: زمان‌بندی و نحوه برگزاری آزمون‌های تخصصی پنجمین آزمون استخدام بخش خصوصی اعلام شد
به اطلاع کلیه داوطلبان پنجمین آزمون استخدام بخش خصوصی می‌رساند، مرحله آزمون‌های تخصصی از 21 شهریور آغاز خواهد ...
اطلاعیه
دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی, اشتغال, شغل, اطلاعیه شماره 8: اطلاعیه دبیرخانه آزمون در خصوص منابع و مفاد پنجمین آزمون استخدام بخش خصوصی
اطلاعیه شماره 8: اطلاعیه دبیرخانه آزمون در خصوص منابع و مفاد پنجمین آزمون استخدام بخش خصوصی
به اطلاع کلیه داوطلبان پنجمین آزمون استخدام بخش خصوصی می‌رساند در آزمون استخدام بخش خصوصی منبعی از طرف دبیرخانه آزمون معرفی نمی‌شود و صرفا ...
اطلاعیه
دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی, اشتغال, شغل, اطلاعیه شماره 7: اطلاعیه در خصوص بررسی و تایید مدارک داوطلبان
اطلاعیه شماره 7: اطلاعیه در خصوص بررسی و تایید مدارک داوطلبان
به اطلاع تمامی داوطلبان پنجمین آزمون استخدام بخش خصوصی می‌رساند، داوطلبان می‌توانند صفحه کاربری خود را بررسی کرده و از تایید یا رد شدن ...

تجربیات برخی از داوطلبان

نظرات شرکت‌ها