آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

تاکنون بیش از 4300 شرکت دانش بنیان، صنعتی و تجاری به آزمون استخدام بخش خصوصی پیوسته‌اند.

به اطلاع کلیه متقاضیان ثبت نام پنجمین آزمون استخدام بخش خصوصی ویژه بهره‌برداری از 23 هزار فرصت شغلی تاکنون در سراسر کشور می‌رساند، مهلت ثبت نام پنجمین آزمون استخدام بخش خصوصی تا مورخ 1400/05/02 است.