آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


آخرین اخبار
اخبار
دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی, اشتغال, شغل, اطلاعیه تایتل ندارد
پایان ثبت نام چهارمین آزمون استخدام بخش خصوصی
ثبت نام چهارمین آزمون استخدام بخش خصوصی شب گذشته، ساعت 24 دوازدهم مردادماه به پایان ...
اخبار
دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی, اشتغال, شغل, اطلاعیه تایتل ندارد
مهلت ثبت نام چهارمین آزمون استخدام بخش خصوصی فقط تا ساعت 24 دوازدهم مرداد
ثبت‌نام چهارمین مرحله از این آزمون از 21 تیرماه آغاز شده و تا ساعت 24 امروز ادامه دارد. در آخرین روز از ثبت‌نام تعداد شرکت‌های متقاضی نیرو ...
اخبار
دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی, اشتغال, شغل, اطلاعیه تایتل ندارد
داوطلبان نگران تداخل آزمون شخصیت شناسی با دیگر آزمون‌ها نباشند
دبیرخانه آزمون استخدام بخش خصوصی با توجه به اعلام نگرانی برخی داوطلبان مبنی بر همزمان بودن آزمون شخصیت شناسی در ۶ شهریور سال ۱۳۹۹ با آزمون ...

تجربیات برخی از داوطلبان

نظرات شرکت ها