آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


آخرین اخبار
اخبار
دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی, اشتغال, شغل, اطلاعیه تایتل ندارد
بررسی بیش از 16 هزار رزومه توسط شرکت‌ها
تا کنون بیش از ۱۶ هزار رزومه از داوطلبان چهارمین آزمون استخدام بخش خصوصی توسط شرکت‌ها جهت دعوت به مصاحبه شغلی بررسی شده ...
اخبار
دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی, اشتغال, شغل, اطلاعیه تایتل ندارد
نگاهی بر کارنامه راهنمای شغلی چهارمین آزمون استخدام بخش خصوصی
با توجه به پرسش برخی از داوطلبان مبنی بر اطلاعات داده شده در کارنامه راهنمای شغلی، در ادامه این خبر، نکات لازم برای بخش‌های مختلف کتاب ...
اخبار
دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی, اشتغال, شغل, اطلاعیه تایتل ندارد
پنجمین خبرنامه آزمون استخدام بخش خصوصی منتشر شد
خبرنامه آذرماه آزمون استخدام بخش خصوصی منتشر ...

تجربیات برخی از داوطلبان

نظرات شرکت ها