آخرین اخبار
اخبار
دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی, اشتغال, شغل, اطلاعیه تایتل ندارد
بیست و یکمین خبرنامه آزمون استخدام بخش خصوصی منتشر شد
خبرنامه تیر ماه آزمون استخدام بخش خصوصی منتشر ...
اخبار
دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی, اشتغال, شغل, اطلاعیه تایتل ندارد
دسترسی رایگان به محتوای آموزشی ویژه داوطلبان هفتمین آزمون استخدام بخش خصوصی
به اطلاع داوطلبان هفتمین آزمون استخدام بخش خصوصی می‌رساند، پیرو تفاهم انجام شده با یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم آموزش تخصصی کشور، داوطلبان ...
اخبار
دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی, اشتغال, شغل, اطلاعیه تایتل ندارد
بیش از 18.000 دعوت به کار در ششمین آزمون استخدام بخش خصوصی
بدین‌وسیله به اطلاع داوطلبان ششمین آزمون استخدام بخش خصوصی می‌رساند که تا‌کنون بیش از 18000 نفر از طریق این آزمون به سازمان‌ها و شرکت‌های ...

تجربیات برخی از داوطلبان

نظرات شرکت‌ها