آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی، شرکت‌های صنعتی، تجاری و فنّاور

شورای سیاست گذاری و راهبری آزمون، آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

شورای سیاست گذاری و راهبری

اعضای شورای سیاست گذاری مجموعه رقابت‌های مهارت سنجی فناورد از جمله آزمون استخدام شرکتهای خصوصی و دانش بنیانجناب آقای دکتر
پرویز کرمی
دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان

جناب آقای دکتر
علی آقامحمدی
عضو ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

جناب آقای مهندس
مهدی صفاری‌نیا
رییس پارک فناوری پردیس، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریجناب آقای دکتر
محمدرضا سپهری
رئیس موسسه کار و تامین جتماعی

جناب آقای دکتر
غلامرضا سلیمانی
معاونت صنایع كوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

جناب آقای دکتر
محسن رضایی
رئیس مرکز تلویزیون تعاملی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایرانجناب آقای دکتر
حمیدرضا امیری‌ نیا
رییس کمیته اقتصاد دانش بنیان ستاد اجرایی فرمان امام

جناب آقای مهندس سید
محمدحسین سجادی نیری
معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز همكاريهای فناوری و نوآوری های رياست جمهوری

جناب آقای مهندس
محمدحسین قمری
سرپرست مجموعه رقابتهای تخصصی فن‌آورد

پایگاه اطلاع رسانی آزمون استخدام شرکتهای خصوصی و دانش بنیان