آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور
آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور
دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی, اشتغال, شغل, آزمون استخدام بخش خصوصی، شرکت‌های صنعتی، تجاری و فنّاور

شورای سیاست گذاری، آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

شورای سیاست گذاری

جناب آقای دکتر
آقامحمدی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

جناب آقای دکتر
کرمی
مشاور معاون رئیس جمهور و دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان

جناب آقای دکتر
سپهری
رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی

جناب آقای مهندس
سجادی نیری
معاون ICT مرکز همکاری های ریاست جمهوری و دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز

جناب آقای مهندس
مشیریان
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

جناب آقای مهندس
صفاری‌نیا
رئیس پارک فناوری پردیس

جناب آقای
محمدحسین رنجبران
مدیرکل روابط عمومی سازمان صداوسیما

جناب آقای مهندس
کلانتری
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

جناب آقای مهندس
صابری
معاون توسعه فناوری پارک فناوری پردیس

جناب آقای دکتر
منصوری
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

جناب آقای
محمدحسین قمری
دبیر شورای سیاست گذاری آزمون استخدام بخش خصوصی

پایگاه اطلاع رسانی آزمون استخدام بخش خصوصی کشور