آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور
آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور
دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی, اشتغال, شغل, آزمون استخدام بخش خصوصی، شرکت‌های صنعتی، تجاری و فنّاور
آزمون استخدام بخش خصوصیآزمون استخدامیآزمون بخش خصوصیمیزان گستران شریفوزارت کاراستخدامشرکت فناورکاریابیشرکت دانش بنیانفرصت شغلیشرکت تجاریآزمون شرکت های خصوصیاشتغالآزمون استخدامی بخش خصوصیآزمون استخداماشتغال زاییجذب نیروی انسانیشرکت صنعتیاستخدام سراسریمجوز
اخبار
دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی ,اشتغال ,شغل ,اطلاعیه «آزمون استخدام بخش خصوصی» در مورد معرفی برگزیدگان آزمون به شرکت‌ها
اطلاعیه «آزمون استخدام بخش خصوصی» در مورد معرفی برگزیدگان آزمون به شرکت‌ها

1398/2/21 - 17:16

بدینوسیله دبیرخانه دومین آزمون استخدام بخش خصوصی به اطلاع می‌رساند، فرآیند معرفی پذیرفته‌شدگان نهایی به شرکت‌های متقاضی نیرو از فروردین‌ماه 98 آغاز شد و تا مردادماه 98 ادامه خواهد داشت.

دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی ,اشتغال ,شغل ,اعلام نتایج مرحله حضوری دومین آزمون استخدام بخش خصوصی
اعلام نتایج مرحله حضوری دومین آزمون استخدام بخش خصوصی

1397/12/28 - 17:45

بدینوسیله دبیرخانه دومین آزمون استخدام بخش خصوصی به اطلاع می‌رساند، داوطلبان شرکت‌کننده در مرحله حضوری نواحی کشور، می‌توانند جهت مشاهده نتایج مرحله حضوری آزمون به صفحه کاربری خود در سایت مراجعه کنند.

دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی ,اشتغال ,شغل ,اتمام آخرین مرحله برگزاری دومین آزمون استخدام بخش خصوصی پس از 20 هزار مصاحبه شغلی در سراسر کشور
اتمام آخرین مرحله برگزاری دومین آزمون استخدام بخش خصوصی پس از 20 هزار مصاحبه شغلی در سراسر کشور

1397/12/16 - 18:18

دومین آزمون استخدام بخش خصوصی با انجام مصاحبه حضوری داوطلبان ناحیه شمال کشور، پس از 20 هزار مصاحبه شغلی در سراسر کشور، در تهران به پایان رسید.

دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی ,اشتغال ,شغل ,مرحله حضوری دومین آزمون استخدام بخش خصوصی ناحیه شمال کشور در تهران برگزار شد
مرحله حضوری دومین آزمون استخدام بخش خصوصی ناحیه شمال کشور در تهران برگزار شد

1397/12/16 - 17:38

مرحله حضوری دومین آزمون استخدام بخش خصوصی در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار شد.

دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی ,اشتغال ,شغل ,عضو اتاق بازرگانی: برگزاری آزمون استخدام بخش خصوصی افراد را به نقطه کار می‌رساند
عضو اتاق بازرگانی: برگزاری آزمون استخدام بخش خصوصی افراد را به نقطه کار می‌رساند

1397/12/16 - 12:52

شهاب جوانمردی، مدیرعامل فناپ و عضو اتاق بازرگانی طی بازدید از دومین آزمون استخدام بخش خصوصی گفت: این دوره از آزمون منسجم‌تر از دوره گذشته برگزارشد و شرکت‌کنندگان هدفمندتر در این دوره از آزمون حضور پیدا کردند.

دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی ,اشتغال ,شغل ,ستاری در بازدید از دومین آزمون استخدام بخش خصوصی: پیش‌بینی دستیابی به موقعیت شغلی10  هزار نفر با برگزاری این آزمون
ستاری در بازدید از دومین آزمون استخدام بخش خصوصی: پیش‌بینی دستیابی به موقعیت شغلی10 هزار نفر با برگزاری این آزمون

1397/12/16 - 12:19

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: تحریم‌ها باعث شده بسیاری از شرکت‌ها به بازارهای جدیدی دست یابند.

دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی ,اشتغال ,شغل ,آخرین مرحله دومین آزمون استخدام بخش خصوصی شروع شد
آخرین مرحله دومین آزمون استخدام بخش خصوصی شروع شد

1397/12/16 - 8:59

دقایقی پیش فرآیند ۱۰ هزار مصاحبه مرحله حضوری آزمون استخدام بخش خصوصی، در شهر تهران آغاز شد.

دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی ,اشتغال ,شغل ,اطلاعیه دبیرخانه آزمون در خصوص دریافت فرم‌های مصاحبه حضوری ناحیه شمال کشور
اطلاعیه دبیرخانه آزمون در خصوص دریافت فرم‌های مصاحبه حضوری ناحیه شمال کشور

1397/12/13 - 10:06

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند پذیرفته‌شدگان مرحله اینترنتی ناحیه شمال کشور، استان‌های تهران، قم، قزوین، گیلان، البرز، مازندران، گلستان و سمنان می‌توانند جهت دریافت و چاپ کارت آزمون و فرم‌های مصاحبه حضوری، به صفحه کاربری خود در سایت آزمون استخدام بخش خصوصی مراجعه نمایند.

دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی ,اشتغال ,شغل ,اعلام نتایج مرحله اینترنتی ناحیه شمال کشور، ناحیه تهران
اعلام نتایج مرحله اینترنتی ناحیه شمال کشور، ناحیه تهران

1397/12/5 - 10:57

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند داوطلبان استان‌های تهران، قم، قزوین، گیلان، البرز، مازندران، گلستان و سمنان می‌توانند برای مشاهده کارنامه مرحله اینترنتی، به صفحه کاربری خود در سایت رسمی آزمون مراجعه نمایند.

دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی ,اشتغال ,شغل ,مرحله حضوری دومین آزمون استخدام بخش خصوصی ناحیه غرب کشور در همدان برگزار شد
مرحله حضوری دومین آزمون استخدام بخش خصوصی ناحیه غرب کشور در همدان برگزار شد

1397/12/2 - 19:43

مرحله حضوری دومین آزمون استخدام بخش خصوصی در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در دانشگاه بوعلی سینا در همدان برگزار شد.