آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور
آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور
دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی, اشتغال, شغل, آزمون استخدام بخش خصوصی، شرکت‌های صنعتی، تجاری و فنّاور
بهره‌مندی برگزیدگان مرحله اول آزمون استخدام بخش خصوصی از خدمات شبکه نوآوری

در ادامه حمایت‌ها از دومین دوره آزمون استخدام بخش خصوصی، شبکه نوآوری تهران (tinet) وابسته به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اعلام کرد در راستای رسالت خود، 6 امتیاز ویژه برای برگزیدگان مرحله نخست آزمون استخدام بخش خصوصی در نظر گرفته است که ازجمله آن‌ها عضویت مستقیم در tinet و امکان استفاده از خدمات شبکه نوآوری به نخبگان عضو در آن می‌توان نام‌ برد.

در نامه‌ی محمدمهدی جهان‌بزرگی مدیر شبکه نوآوری تهران به دبیر شورای سیاست‌گذاری آزمون استخدام بخش خصوصی با اشاره به اینکه بر اساس تصمیمات شورای راهبردی این شبکه، برگزیدگان اولین مرحله آزمون (مرحله‌ی غیرحضوری) به‌صورت مستقیم به عضویت در tinet پذیرفته خواهند شد، آمده است: برگزیدگان امکان استفاده از شش طرح ویژه خدمت به نخبگان عضو در شبکه نوآوری را خواهند داشت. 

عضویت در باشگاه شبکه نوآوری و استفاده از امکانات آن برای برگزیدگان، عضویت و حضور برگزیدگان مرحله اول در بازارهای آزادکاری و انجام پروژه‌ها و پژوهش‌های موردنیاز و اعلامی از سوی شرکت‌ها ازجمله شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، امکان استفاده از خدمات ارزیابی طرح و ایده و همچنین جذب سرمایه برای تجاری‌سازی ویژه‌ی اعضای شبکه نوآوری و امکان استفاده از خدمات کسب‌وکار ارائه‌شده در شبکه نوآوری و بازار خدمات کسب‌وکار و امتیازات مرتبط با مشمولین از دیگر امتیازات ویژه‌ای است که شبکه نوآوری تهران برای برگزیدگان مرحله اول آزمون استخدام بخش خصوصی مصوب کرده است.

ثبت‌نام دومین دوره آزمون استخدام بخش خصوصی (شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور) به دلیل افزایش چشمگیر شرکت‌های متقاضی نیروی انسانی و همچنین استقبال خوب افراد جویای شغل اعم از افراد دارای مهارت و مستعد، دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و شاغلان جویای فرصت شغلی بهتر تا 20 مهر تمدیدشده و از طریق سایت www.inre.ir انجام می شود.

گفتنی است «شـبکه نوآوری تهران» در راستای دستور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری مبنی بر توانمندسازی شرکت‌های فناور، خلاق و دانش‌بنیان و همچنین افراد و تیم‌های نوآور، نخبه و مخترع و کمک به تجاری‌سازی دانش و فناوری و همچنین ارتباط و شــبکه‌ســازی عناصــر فعال در زیســت‌بوم فناوری، نوآوری و کارآفرینی، تأسیس شده است که اطلاعات بیشتر از خدمات و فعالیت‌ها از سایت شبکه نوآوری به نشانی www.tinet.ir قابل ملاحظه می‌باشد. 

                                                    ثبت نام در آزمون 
تاریخ انتشار :1397/7/16 - 9:39لینک