خبر

بیش از 18.000 دعوت به کار در ششمین آزمون استخدام بخش خصوصی

بدین‌وسیله به اطلاع داوطلبان ششمین آزمون استخدام بخش خصوصی می‌رساند که تا‌کنون بیش از 18.000 نفر از طریق این آزمون به سازمان‌ها و شرکت‌های متقاضی نیروی انسانی از آزمون استخدام بخش خصوصی معرفی شدند.

ششمین آزمون استخدام بخش خصوصی برای بیش از 23000 فرصت شغلی سراسر کشور در 5100 سازمان و شرکت معتبر در سال 1401 اقدام به برگزاری آزمون استخدام با اهداف: تامین کمبود نیروی انسانی متعهد و کارآمد و کاهش نرخ بیکاری بر اساس توانایی‌ها و شایستگی‌ها کرده بود.

پس از برگزاری مراحل ثبت نام، تکمیل مدارک، انتخاب عناوین شغلی و شایستگی‌ها، انجام آزمون‌های شخصیت‌شناسی و تخصصی هر دسته شغلی، داوطلبان کتاب کارنامه راهنمای شغلی خود را دریافت کردند. فرایند معرفی برگزیدگان ششمین آزمون استخدام بخش خصوصی از آذر 1401 شروع شده و تا کنون بیش از 18000 داوطلب به سازمان و شرکت‌ها صنعتی، تجاری و دانش‌بنیان معرفی شده‌اند.

با توجه به تعداد و تنوع بالای شغل‌های درخواستی شرکت‌ها و تعداد داوطلبان، این فرآیند به صورت تدریجی انجام می‌گردد.

شرکت‌ها پس از بررسی رزومه‌های داوطلبان آزمون می‌توانند برای مصاحبه شغلی از ایشان دعوت به‌عمل آورند.

داوطلبان می‌توانند در قسمت "وضعیت معرفی به شرکت‌ها" صفحه کاربری خود، آخرین وضعیت معرفی خود را مشاهده نمایند.

این فرآیند تا شهریور 1402 ادامه خواهد داشت.

تاریخ انتشار :1402/4/6 - 19:38لینک