آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


اطلاعیه

اطلاعیه مهم دبیرخانه ششمین آزمون استخدام بخش خصوصی

به اطلاع داوطلبان ششمین آزمون استخدام بخش خصوصی می‌رساند، نظر به استقبال گسترده از ثبت نام ششمین آزمون استخدام بخش خصوصی و تقاضای داوطلبان جهت ثبت نام و به منظور اجرای زیرساخت مناسب برای ادامه فرایند‌های ثبت‌نام، مرحله تکمیل ثبت نام و آزمون‌های شخصیت شناسی به تعویق افتاد و زمان انجام این مرحله متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

تاریخ انتشار :1401/5/8 - 11:41لینک