آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


اطلاعیه

اطلاعیه شماره 12: فرآیند معرفی به شرکت‌ها و سازمان‌های متقاضی نیرو در پنجمین آزمون استخدام بخش خصوصی آغاز شد.

به اطلاع داوطلبان پنجمین آزمون استخدام بخش خصوصی می‌رساند فرآیند معرفی به شرکت‌ها و سازمان‌های متقاضی نیرو در پنجمین آزمون استخدام بخش خصوصی آغاز شده و تا شهریور  1401 ادامه خواهد داشت.

داوطلبان می‌توانند با مراجعه به قسمت"وضعیت معرفی به شرکت‌ها" در صفحه کاربری خود، از وضعیت معرفی خود به شرکت‌ها و سازمان‌ها مطلع شوند.

 

داوطلبان در صفحه معرفی به شرکت‌ها در چهار بخش دسته‌بندی شده‌اند.

دسته اول داوطلبانی هستند که موفق شده‌اند حداقل در یکی از مشاغل انتخابی خود، در همه شایستگی‌های الزامی آن، دارای وضعیت "ضعیف" و بالاتر باشند. این داوطلبان در وضعیت معرفی به شرکت‌ها و سازمان‌ها قرار می‌گیرند.

دسته دوم داوطلبانی هستند که حداقل در یکی از مشاغل انتخابی خود و در همه شایستگی‌های الزامی آن، دارای وضعیت "خیلی ضعیف" و بالاتر باشند. این داوطلبان در اولویت بعدی و به عنوان رزرو در فرآیند معرفی به شرکت‌ها و سازمان‌ها قرار می‌گیرند.

دسته سوم داوطلبانی هستند که حداقل یک شایستگی الزامی با وضعیت "مردود" در تمامی مشاغل انتخابی خود دارند و دسته چهارم داوطلبانی هستند که آزمون‌های تخصصی خود را انجام نداده‌اند. این دو دسته از داوطلبان از فرآیند معرفی به شرکت‌ها و سازمان‌ها حذف می‌شوند.

 

این اولویت‌بندی‌ها پس از بررسی هریک از عناوین شغلی انتخابی داوطلبان به صورت مجزا تعیین و اعمال شده است. 

 

با توجه به تعداد و تنوع بالای شغل‌های درخواستی شرکت‌ها و تعداد داوطلبان، فرآیند معرفی داوطلبان به شرکت‌ها و سازمان‌های متقاضی نیرو در پنجمین آزمون استخدام بخش خصوصی به صورت تدریجی انجام می‌گردد.

 

شرکت‌ها با توجه به نیاز خود نسبت به دریافت رزومه‌های داوطلبان آزمون اقدام نموده و پس از بررسی برای مصاحبه شغلی از ایشان دعوت به‌عمل می‌آورند.

بدیهی است داوطلبانی که در شایستگی‌های شغلی وضعیت بهتری دارند در اولویت شرکت‌ها قرار می‌گیرند.

داوطلبان می‌توانند در قسمت "وضعیت معرفی به شرکت‌ها" صفحه کاربری خود، آخرین وضعیت معرفی را مشاهده نمایند.

 

فرآیند معرفی به شرکت‌ها و سازمان‌های متقاضی نیرو در پنجمین آزمون استخدام بخش خصوصی تا شروع ششمین آزمون استخدام بخش خصوصی ادامه خواهد داشت.

تاریخ انتشار :1400/8/22 - 20:23لینک