آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


اطلاعیه

اطلاعیه شماره 5: پایان مهلت ثبت نام پنجمین آزمون استخدام بخش خصوصی

به اطلاع داوطلبان پنجمین آزمون استخدام بخش خصوصی می‌رساند، ثبت نام پنجمین آزمون استخدام بخش خصوصی، هشتم مرداد ماه به پایان رسید.

داوطلبانی که به هر دلیل در روند ثبت نام خود با مشکل مواجه شده‌اند می‌توانند جهت رسیدگی به روند ثبت نام خود با رایانامه دبیرخانه پنجمین آزمون استخدام بخش خصوصی به نشانی info@inre.ir مکاتبه کنند. داوطلبان دقت داشته باشند در این رایانامه شرح دقیق مشکل به وجود آمده، نام، نام‌خانوادگی و کد ملی خود را قید کنند.

داوطلبانی که ثبت نام ایشان تکمیل شده است، اطلاعیه‌های بعدی فرآیند برگزاری پنجمین آزمون استخدام بخش خصوصی را از طریق سایت آزمون به نشانی www.inre.ir و رسانه‌های رسمی آزمون استخدام بخش خصوصی در فضای مجازی را دنبال نمایند.

مرحله بعدی پنجمین آزمون استخدام بخش خصوصی، تکمیل ثبت نام و برگزاری آزمون‌های شخصیت‌شناسی به صورت آنلاین است که از تاریخ 1400/05/23 آغاز می‌شود.

تاریخ انتشار :1400/5/10 - 15:54لینک