آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


اطلاعیه
اطلاعیه شماره ۱۲: تاریخ دقیق اعلام نتایج چهارمین آزمون استخدام بخش خصوصی منتشر شد

آزمون استخدام بخش خصوصی می‌رساند، تاریخ اعلام نتایج چهارمین آزمون استخدام بخش خصوصی جمعه ۳۰ آبان ماه خواهد بود.

با توجه به پایان فرآیند تکمیل ثبت نام، آزمون‌های تخصصی و شخصیت شناسی، دبیرخانه آزمون استخدام بخش خصوصی اعلام کرد، جمعه ۳۰ آبان ماه نتایج چهارمین آزمون استخدام بخش خصوصی اعلام خواهد شد.

لازم به ذکر است به دلیل انتقال آزمون دسته هنر، رسانه و آموزش از ۲۴ مهر به ۶ آبان اعلام نتایج آزمون به تاخیر افتاد. 

این نتایج در قالب کتاب کارنامه راهنمای شغلی داخل صفحات کاربری داوطلبان قرار می‌گیرد.

کتاب کارنامه راهنمای شغلی داوطلبان دارای اعلام نتایج آزمون‌های تخصصی (شایستگی‌ها) و آزمون‌های شخصیت شناسی داوطلبان اعم از MBTI، DISC، NEO، MNM و هوش هیجانی Bar-On است.

این راهنمای شغلی که در اعلام نتایج آزمون استخدام بخش خصوصی در اختیار تمامی داوطلبان قرار می‌گیرد، علاوه بر ارائه نتایج ارزیابی شایستگی‌های شغلی مختلف در شغل‌های انتخابی داوطلب، محتوای مناسبی جهت ارزیابی جنبه‌های مختلف شخصیتی، راهنمایی مناسب برای یافتن شغل منطبق با شخصیت، علاقه‌مندی‌ها و توانایی‌های هر فرد را دارا می‌باشد.

لازم به تاکید است، هرگونه اطلاعیه و خبر در خصوص ادامه فرآیند چهارمین آزمون استخدام بخش خصوصی تنها در سایت رسمی آزمون استخدام بخش خصوصی inre.ir منتشر می‌گردد.

تاریخ انتشار :1399/8/15 - 14:56لینک