آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


اطلاعیه
اطلاعیه شماره ۱۰: اصلاحیه برنامه زمان‌بندی آزمون دسته هنر، رسانه و آموزش

بدین وسیله به اطلاع داوطلبان چهارمین آزمون استخدام بخش خصوصی می‌رساند، آزمون دسته هنر، رسانه و آموزش به دلیل مغایرت با آزمون دانشگاه‌های علوم پزشکی از ۲۴ مهرماه به ۶ آبان‌ماه انتقال یافت.

با توجه به اینکه برخی داوطلبان آزمون استخدام بخش خصوصی داوطلب آزمون دانشگاه‌های علوم پزشکی (وزارت بهداشت) نیز هستند، دبیرخانه آزمون استخدام بخش خصوصی تصمیم بر تغییر زمان آزمون دسته شغلی هنر، رسانه و آموزش گرفت.
 با توجه به این تغییرات، برنامه زمان‌بندی آزمون‌های تخصصی به شرح زیر است:

داوطلبان می‌توانند برای اطلاع از نحوه برگزاری آزمون‌های تخصصی و اقداماتی که باید قبل و حین آزمون انجام دهند، به اطلاعیه شماره ۹مراجعه کنند.

تاریخ انتشار :1399/7/5 - 16:24لینک