آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


خبر
پایان ثبت نام چهارمین آزمون استخدام بخش خصوصی

به گزارش روابط عمومی آزمون استخدام بخش خصوصی، ثبت نام چهارمین آزمون استخدام بخش خصوصی شب گذشته، ساعت 24 دوازدهم مردادماه به پایان رسید.
 داوطلبانی که به هر دلیل در روند ثبت نام مشکل داشتند می‌توانند جهت رسیدگی به روند ثبت نام خود به آدرس info@inre.ir ایمیل بزنند. داوطلبان دقت داشته باشند در این ایمیل شرح دقیق مشکل به وجود آمده، نام و نام خانوادگی و کدملی خود را بنویسند.
 همچنین داوطلبانی که روند ثبت نامشان تکمیل شده است منتظر اطلاعیه‌های فرآیندهای دیگر آزمون باشند. این اطلاعیه‌ها از طریق سایت آزمون و فضای مجازی به داوطلبان اطلاع رسانی می‌شود.

تاریخ انتشار :1399/5/14 - 23:21لینک