آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


خبر
چگونه 100 درصد اطلاعات ثبت‌نامی خود را تکمیل کنیم؟


سومین آزمون استخدام بخش خصوصی تلاش می‌کند تا متقاضیان این آزمون، گام‌های درستی در مسیر موفقیت شغلی و دستیابی به شغل دلخواهشان بردارند. برای  موفقیت در این مسیر و انتخاب داوطلبان توسط شرکت‌ها، تلاش آزمون به تنهایی کافی نیست.

متقاضیان آزمون استخدام بخش خصوصی نیز باید تمام تلاش خود را به کار بگیرند تا به بهترین و کامل‌ترین شکل ممکن خودشان را به شرکت‌ها معرفی کنند. این تلاش باید در مراحل ثبت اطلاعات تکمیلی و آزمون اینترنتی صورت گیرد.

در واقع، این معرفی خودتان است که باعث موفقیت در آزمون و رسیدن به شغل موردنظرتان می‌شود. همان‌طور که در نوشته‌های قبلی نیز اشاره کردیم، ما در این مسیر به عنوان راهنما در کنار شما گام برمی‌داریم و سعی می‌کنیم مسیرهای منتهی به موفقیت را نشانتان دهیم.

ثبت اطلاعات تکمیلی از مهم‌ترین مراحل معرفی است. خروجی این اطلاعات به عنوان معرفی‌نامه شما به شرکت‌ها ارسال می‌شود، و در کنار انتخاب شایستگی‌های شغلیِ مورد امتحان، و نتایج این شایستگی‌ها در آزمون اینترنتی، تصمیم شرکت در مورد استخدام شما را رقم می‌زند.


(برای اطلاعات بیشتر درباره آزمون اینترنتی به نوشته «شایستگی شغلی» مراجعه کنید.)


تکمیل اطلاعات و مشخصات از چه مراحلی تشکیل شده است؟

ثبت و تکمیل اطلاعات و مشخصات از پنج مرحله تشکیل شده است که عبارتند از:

  • مشخصات فردی
  • سوابق 
  • بارگذاری مدارک
  • انتخاب شایستگی‌های شغلی
  • آزمون‌های شخصیت‌شناسی


1- تکمیل مشخصات فردی، تکمیل 5 درصد از اطلاعات ثبت‌نامی


پس از ورود به صفحه کاربری، ابتدا باید  مشخصات فردی خود را تکمیل کنید.

این بخش شامل اطلاعاتی همچون نام و نام‌خانوادگی، کد ملی، شماره تلفن همراه، جنسیت، سال تولد، استان و شهر است.

با ثبت تمام مشخصات فردی 5 درصد از اطلاعات ثبت‌نامی شما تکمیل می‌شود.


2- تکمیل سوابق؛ تکمیل 30 درصد از اطلاعات ثبت‌نامی


دومین بخش به ثبت و تکمیل اطلاعات مربوط به سوابق تحصیلی، سوابق کاری، دوره‌های تخصصی، زبان‌های خارجی و افتخارات، می‌پردازد.

ثبت کامل اطلاعات بخش سوابق 30 درصد از اطلاعات ثبت‌نامی شما را تکمیل می‌کند.


(برای مطالعه بیشتر در خصوص بخش سوابق به نوشته «اهمیت تکمیل بخش سوابق تحصیلی و شغلی» مراجعه کنید.)


3- بارگذاری مدارک؛ تکمیل 5 درصد از اطلاعات ثبت‌نامی


بارگذاری تصویر کارت ملی و عکس پرسنلی، تشکیل‌دهنده بخش بارگذاری مدارک هستند. شما با ثبت اطلاعات این بخش 5 درصد دیگر از اطلاعات ثبت‌نامی خود را تکمیل می‌کنید.

نکته قابل توجه این است که برخی داوطلبان این بخش را نادیده می‌گیرند و درصد تکمیل اطلاعات ثبت‌نامی آنها از 100 به 95 درصد کاهش پیدا می‌کند. اگر میزان تکمیل اطلاعات ثبت‌نامی شما 95 درصد ثبت شده است، بهتر است با مراجعه به این بخش و تکمیل آن، میزان تکمیل اطلاعات ثبت‌نامی را به 100 درصد افزایش دهید.


4- انتخاب شایستگی‌های شغلی؛ تکمیل 10 درصد از اطلاعات ثبت‌نامی


در این بخش شما باید شایستگی‌های شغلی و مهارت‌هایی که دارید را انتخاب کنید.

10 درصد از تکمیل اطلاعات ثبت‌نامی به این بخش اختصاص دارد.


(برای مطالعه بیشتر درباره شایستگی‌های شغلی به نوشته «اهمیت شایستگی شغلی در استخدام» مراجعه کنید.)


5- انجام آزمون‌های شخصیت‌شناسی؛ تکمیل 50 درصد از اطلاعات ثبت‌نامی


آخرین مرحله ثبت اطلاعات تکمیلی مربوط به آزمون‌های شخصیت‌شناسی است.

این بخش از 5 آزمون شخصیت‌شناسی تشکیل شده است که عبارتند از:

  • آزمون MBTI
  • آزمون DISC
  • آزمون علاقه‌مندی شغلی (My Next Move)
  • آزمون NEO
  • آزمون هوش هیجانی (bar-on)

این بخش بیشترین درصد تکمیل اطلاعات ثبت‌نامی را دارد. با انجام آزمون‌های این بخش، 50 درصد از اطلاعات ثبت‌نامی شما تکمیل می‌شود.


(برای ثبت اطلاعات و مشخصات به صفحه «تکمیل اطلاعات ثبت‌نامی» مراجعه کنید.) 

تاریخ انتشار :1398/8/14 - 21:18لینک