آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور
آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور
دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی, اشتغال, شغل, آزمون استخدام بخش خصوصی، شرکت‌های صنعتی، تجاری و فنّاور
اتمام آخرین مرحله برگزاری دومین آزمون استخدام بخش خصوصی پس از 20 هزار مصاحبه شغلی در سراسر کشور


دومین آزمون استخدام بخش خصوصی با انجام مصاحبه حضوری داوطلبان ناحیه شمال کشور، از استان‌های تهران، قم، قزوین، گیلان، البرز، مازندران، گلستان و سمنان در تهران به پایان رسید.

در مجموع در این دوره 130هزار داوطلب ثبت‌نام نموده بودند که پس از موفقیت در آزمون غیرحضوری، برگزیدگان به مصاحبه دعوت شدند؛ پیش از این مراحل آزمون استخدام بخش خصوصی در هفت ناحیه دیگر کشور به اتمام رسیده بود.

مرحله حضوری آزمون از ۲۰ دی ماه در شهر تبریز آغاز و در هفته‌های بعد به ترتیب در شهرهای اهواز، اصفهان، کرمان، شیراز، مشهد و همدان برگزار شد و در نهایت امروز در شهر تهران این مرحله با انجام 20 هزار مصاحبه شغلی به پایان رسید.

برگزاری مرحله حضوری دومین آزمون استخدام بخش خصوصی در ناحیه تبریز

برگزاری مرحله حضوری دومین آزمون استخدام بخش خصوصی در ناحیه اهواز

برگزاری مرحله حضوری دومین آزمون استخدام بخش خصوصی در ناحیه اصفهان

برگزاری مرحله حضوری دومین آزمون استخدام بخش خصوصی در ناحیه کرمان

برگزاری مرحله حضوری دومین آزمون استخدام بخش خصوصی در ناحیه شیراز

برگزاری مرحله حضوری دومین آزمون استخدام بخش خصوصی در ناحیه مشهد

برگزاری مرحله حضوری دومین آزمون استخدام بخش خصوصی در ناحیه همدان


تاریخ انتشار :1397/12/16 - 18:18لینک


برچسب ها

آزمون استخدامیاستخدامآزمون استخدام بخش خصوصیآزمون بخش خصوصیآزمون استخدامآزمون شرکت های خصوصیآزمون شرکت های دانش بنیانآزمونآزمون استخدامی بخش خصوصیآزمون شرکت های تجاری