آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی، شرکت‌های صنعتی، تجاری و فنّاور
اطلاعیه ششم دبیرخانه نخستین آزمون استخدام شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان

با سلام؛

 

به اطلاع داوطلبان گرامی می‌رساند زمان برگزاری مرحله اینترنتی آزمون برای هر فرد مشخص و در قسمت "اطلاعیه زمان‌بندی آزمون"  در صفحه کاربری‌ قابل مشاهده می‌باشد.

* ضمناً خاطرنشان می گردد تنها تا پایان فردا چهارشنبه مورخ 96/07/26 ساعت 24:00 مهلت تکمیل، ویرایش و یا انصراف از آزمون وجود خواهد داشت و به درخواست های بعد از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

با تشکر
دبیرخانه آزمون استخدام شرکتهای خصوصی و دانش بنیان


لینک

تاریخ انتشار : Tue Oct 17 2017 13:21:00 GMT+0330 (+0330)

پایگاه اطلاع رسانی آزمون استخدام شرکتهای خصوصی و دانش بنیان