آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور
آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور
دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی, اشتغال, شغل, آزمون استخدام بخش خصوصی، شرکت‌های صنعتی، تجاری و فنّاور
عضو اتاق بازرگانی: برگزاری آزمون استخدام بخش خصوصی افراد را به نقطه کار می‌رساند


شهاب جوانمردی، مدیرعامل فناپ و عضو اتاق بازرگانی طی بازدید از دومین آزمون استخدام بخش خصوصی گفت: این دوره از آزمون منسجم‌تر از دوره گذشته برگزار شد و شرکت‌کنندگان هدفمندتر در این دوره از آزمون حضور پیدا کردند.

وی با بیان اینکه در دومین دوره راهنمایی جدی‌تری به شرکت‌کنندگان شده است، اظهارکرد: این موضوع باعث شده تا شرکت‌کنندگان در رسیدن به اهدافشان مصممتر باشند و شرکت‌های متقاضی به مجموعه‌های مناسب‌تری دستیابی داشته باشند.

وی در خصوص همیاری و کمک اتاق بازرگانی به مجموعه آزمون استخدام بخش خصوصی عنوان کرد: یکی از مهمترین وظایف اتاق بازرگانی بهبود فضای کسب و کار برای بخش خصوصی است. 

جوانمردی در خصوص اینکه می توانیم با برنامه ریزی مناسب افراد را به نقطه کار و دستیابی به شغل مناسبشان برسانیم، یادآور شد: اتاق با دانشگاه‌ها در جهت بهبود مطالب درسی در ارتباط است.

این عضو اتاق بازرگانی درباره اینکه این مجموعه واسطی برای متقاضیان شغل در شرکت‌های خصوصی است، افزود: این آزمون باعث می‌شود تا روند دسترسی به شغل برای افراد جویای کار، با سهولت انجام پذیرد.


تاریخ انتشار :1397/12/16 - 12:52لینک


برچسب ها

آزمون استخدامیآزمون استخدام بخش خصوصیآزمون استخداماشتغال زاییآزمونآزمون استخدامی بخش خصوصیفناپشهاب جوانمردی