آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور
آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور
دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی, اشتغال, شغل, آزمون استخدام بخش خصوصی، شرکت‌های صنعتی، تجاری و فنّاور
آخرین مرحله دومین آزمون استخدام بخش خصوصی شروع شددقایقی پیش فرآیند ۱۰ هزار مصاحبه آزمون استخدام بخش خصوصی ناحیه شمال کشور، در شهر تهران آغاز شد.

در این مرحله از آزمون، پذیرفته‌شدگان مرحله اینترنتی استان‌های تهران، البرز، قم، قزوین، سمنان، گیلان، گلستان و مازندران در دو نوبت صبح و عصر توسط نمایندگان شرکت‌ها مورد ارزیابی شغلی و سنجش تخصصی قرار خواهند گرفت که نوبت صبح آن دقایقی پیش آغاز شد.

شرکت‌کنندگان پس از ارائه مدارک هویتی و تحصیلی خود، طبق دسته شغلی که در آن ثبت نام کرده‌اند، توسط ارزیابان و نمایندگان شرکت‌ها مورد ارزیابی تخصصی قرار می‌گیرند و در نهایت با شرکت در آزمون صحت سنجی، اصالت آزمون مرحله اینترنتی خود را تایید می‌نمایند.

فرآیند دومین آزمون استخدام بخش خصوصی از تابستان امسال با ثبت نام 130 هزار نفر در سراسر کشور آغاز شد و شرکت کنندگان در مرحله نخست در آزمون اینترنتی شرکت کردند.


تاریخ انتشار :1397/12/16 - 8:59لینک


برچسب ها

آزمون استخدامیآزمون استخدام بخش خصوصیاستخدام سراسریآزمونآزمون استخدامی بخش خصوصیبزرگترین مصاحبه شغلی