آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور
آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور
دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی, اشتغال, شغل, آزمون استخدام بخش خصوصی، شرکت‌های صنعتی، تجاری و فنّاور
بازتاب گسترده مرحله حضوری دومین آزمون استخدام بخش خصوصی در ناحیه اصفهان


مرحله حضوری آزمون استخدام بخش خصوصی استان‌های اصفهان و چهار محال و بختیاری که پنجشنبه هفته گذشته، در شهر اصفهان برگزار شد، بازتاب خبری گسترده‌ای در رسانه‌های خبری این شهر داشت.

مرحله حضوری آزمون استخدام بخش خصوصی که با مصاحبه در ناحیه تبریز آغاز شد، هفته گذشته در دو نوبت صبح و عصر در شهر اصفهان و در دانشکده شهید مهاجر برای داوطلبان استان‌های اصفهان و چهار محال و بختیاری برگزار گردید.

این مرحله از آزمون با هدف شناسایی داوطلبان متخصص و ماهر، در 8 ناحیه در حال برگزاری می‌باشد که در طول مصاحبه شرکت‌کنندگان توسط نمایندگان شرکت‌های متقاضی آزمون استخدام بخش خصوصی ارزیابی می‌شوند. در مرحله حضوری نزدیک به 1700 نفر از پذیرفته شدگان مرحله اینترنتی آزمون از استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری، توسط نمایندگان شرکت ها مورد ارزیابی و سنجش تخصصی قرار گرفتند.

لازم به ذکر است آزمون مرحله حضوری نواحی تبریز، اهواز و اصفهان برگزار شده و نواحی کرمان، شیراز، مشهد، همدان و تهران در حال برگزاری می‌باشد.


تاریخ انتشار :1397/11/10 - 21:45لینک

پایگاه اطلاع رسانی آزمون استخدام بخش خصوصی کشور