آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور
آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور
دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی, اشتغال, شغل, آزمون استخدام بخش خصوصی، شرکت‌های صنعتی، تجاری و فنّاور
اطلاعیه دبیرخانه آزمون استخدام بخش خصوصی در خصوص اعلام نتایج مرحله اینترنتی ناحیه تبریز


بدین وسیله به اطلاع می‌رساند، داوطلبان استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان برای مشاهده کارنامه مرحله اینترنتی، به صفحه کاربری خود در سایت آزمون به نشانی www.inre.ir مراجعه نموده و پس از تکمیل اطلاعات پیش‌نیاز، کارنامه و راهنمای شغلی خود را مشاهده نمایند.

مصاحبه حضوری داوطلبان دعوت شده استان‌های مذکور، پنج شنبه 20 دی‌ در شهر تبریز برگزار می‌شود. 

نحوه دریافت کارت آزمون، مدارک مورد نیاز جهت ارائه در مصاحبه، حوزه امتحانی و ساعت دقیق مراجعه به داوطلبان دعوت شده مرحله حضوری آزمون اعلام می گردد.

همچنین نتایج داوطلبان سایر نواحی با توجه به تاریخ برگزاری آزمون حضوری در ناحیه‌ محل سکونت ایشان، به تدریج از طریق سایت آزمون اعلام خواهد شد.


تاریخ انتشار :1397/10/16 - 9:50لینک


برچسب ها

آزمون استخدامیآزمون استخدام بخش خصوصیشرکت صنعتیشرکت فناورآزمون بخش خصوصیشرکت های تجاری