آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور
آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور
دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی, اشتغال, شغل, آزمون استخدام بخش خصوصی، شرکت‌های صنعتی، تجاری و فنّاور
موسسه بین‌المللی خوارزمی به مجموعه بزرگ شرکت‌های متقاضی آزمون استخدام بخش خصوصی در سراسر کشور پیوست


موسسه بین‌المللی خوارزمی جمع متقاضیان آزمون استخدام بخش خصوصی پیوست  و سرمایه‌ی انسانی خود را  از میان متقاضیان این آزمون گزینش می‌کند.

مجتمع علمی آموزشی خوارزمی به عنوان آموزشگاه زبان و علمی آزاد خراسان جنوبی درسال 1367با هدف ارتقاء سطوح مهارت داوطلبان جهت فراگیری زبان انگلیسی و دوره های کنکور شروع به فعالیت نمود. این موسسه در بدو آغاز به کار ، عمده تمرکزش روی رفع کاستی های آموزشی فراگیران با استفاده از پتانسیل موجود در شهر بود. در آن زمان جهت پرکردن اوقات فراغت دانش آموزان در سطح استان مرکز آموزشی دیگری وجود نداشت که به دانش آموزان خدماتی نظیر دوره‎‌های کنکور ، آزمون های آموزشی، کلاس‌های تقویتی ،کلاس‌های آموزش زبان و آموزش رایانه و... ارائه دهد و جای خالی آن به شدت احساس می شد. 

در همین راستا، با فعالیت ها و تلاشهای شبانه روزی این موسسه سریعا رشد کرده و علاوه بر رفع نیازهای موجود موارد جدید را شناسایی و اقدام به برنامه ریزی جهت پاسخگویی به این نیازها نمود.


تاریخ انتشار :1397/10/13 - 9:44لینک