آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور
آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور
دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی, اشتغال, شغل, آزمون استخدام بخش خصوصی، شرکت‌های صنعتی، تجاری و فنّاور
توسعه فناوری اطلاعات آرتاراد به مجموعه بزرگ شرکت‌های متقاضی آزمون استخدام بخش خصوصی در سراسر کشور پیوست


شرکت توسعه فناوری اطلاعات آرتاراد به جمع متقاضیان آزمون استخدام بخش خصوصی پیوست  و سرمایه‌ی انسانی خود را  از میان متقاضیان این آزمون گزینش می‌کند.

شركت توسعه فناوری اطلاعات آرتاراد در سال 1378 با گردهم آمدن جمعي از جوانان متخصص و متعهد در حوزه نرم افزار و فناوري اطلاعات، با هدف توليد و عرضه نرم افزارهاي سفارش مشتري تشکیل گرديد. هسته اصلی تشکیل دهنده شرکت جمعی از کارشناسان نرم‌افزار جدا شده از واحد فناوری اطلاعات شرکت فروشگاه‌های شهروند بوده و محصول اولیه شرکت نیز بر اساس همین تجربه سامانه‌های فروش فروشگاهی و خرده فروشی به همراه نرم‌افزارهای مالی و اداری بوده است. ثبت رسمي شرکت در سوم ارديبهشت سال 1380 با شماره 173151 و نام نورجهان گستر رايانه در اداره ثبت شرکت‌های تهران صورت پذيرفت.

با توجه به نياز روز افزون سازمان‌هاي بزرگ توليدي به محصول ERP در ايران، شركت در ابتداي سال 1385 با مشاركت تني چند از اساتيد دانشگاهي و سرمايه گذاران و شركت نرم افزاري بريد سامانه نوين، نقشی موثر در شکل‌گیری شركت برنامه ريزي منابع كرانه و تمركز بر توليد محصول ERP ایفا نمود، كه نتيجه اين تصميم ورود به بازار در سال 1388 و پياده سازي در سازمان هاي بزرگ توليدي مي‌باشد. البته در این دوره زماني تیم تولید و نفرات اصلی شرکت، به شرکت سامانه‌های برنامه‌ریزی منابع کرانه انتقال یافته و تمركز شركت توسعه فناوری اطلاعات آرتاراد بر فعاليت‌هاي مربوط به نگهداري اطلاعات و ارائه خدمات پشتيباني به مشتریان گذشته بوده است.

با افزايش سرمايه شركت، بازگشت مدیران و کارشناسان، همچنین جذب نیروهای با تجربه و مستعد، تغيير در سیاست‌ها و راهبردها، كه در ارديبهشت سال 1392 اتفاق افتاد ،دور جديدي از فعاليتها در شركت توسعه فناوری اطلاعات آرتاراد آغاز گرديد. متناسب با این تغییرات، تغيير نام شرکت به توسعه فناوری اطلاعات آرتاراد نیز در مرداد سال 1392 به ثبت رسیده است.

در حال حاضر خدمات و محصولات شركت توسعه فناوری اطلاعات آرتاراد در قالب دو واحد كسب‌وكار “مديريت داده” و” سامانه‌هاي سازماني” که هر یک نیز دارای واحدهای کاری و فعالیت‌های تخصصی میباشند، به مشتریان ارائه می‌گردد.


تاریخ انتشار :1397/10/5 - 17:39لینک