آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور
آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور
دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی, اشتغال, شغل, آزمون استخدام بخش خصوصی، شرکت‌های صنعتی، تجاری و فنّاور
توسعه صنایع دانش‌بنیان شگرف به جمع بیش از ۱۳۰۰ شرکت متقاضی آزمون استخدام بخش خصوصی کشور پیوست


شرکت مهندسی توسعه صنایع دانش‌بنیان شگرف به جمع متقاضیان آزمون استخدام بخش خصوصی پیوست  و سرمایه‌ی انسانی خود را  از میان متقاضیان این آزمون گزینش می‌کند.

شرکت توسعه صنایع دانش بنیان شگرف به منظور ارتقاء دانش فنی و کیفیت در حوزه طراحی و ساخت، پاسخگوئی به نیازهای مهندسی، تامین تجهیزات و کالاهای مورد نیاز پروژه های مختلف صنایع کشور تاسیس گردیده است. استراتژی این شرکت در تحقق اهداف تعیین شده استفاده حداکثر از ظرفیت ها و توانائی های داخلی می باشد.


تاریخ انتشار :1397/9/7 - 11:25لینک


برچسب ها

آزمون استخدامیاستخدامفرصت شغلیآزمون استخدام بخش خصوصیکاریابیشرکت دانش بنیانشرکت تجاریشرکت فناورآزمون بخش خصوصیوزارت کارمجوزمیزان گستران شریف

پایگاه اطلاع رسانی آزمون استخدام بخش خصوصی کشور