آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور
آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور
دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی, اشتغال, شغل, آزمون استخدام بخش خصوصی، شرکت‌های صنعتی، تجاری و فنّاور
آرین پادرا صنعت به جمع بیش از ۱۳۰۰ شرکت متقاضی آزمون استخدام بخش خصوصی کشور پیوست


شرکت فنی و مهندسی آرین پادرا صنعت به جمع متقاضیان آزمون استخدام بخش خصوصی پیوست  و سرمایه‌ی انسانی خود را  از میان متقاضیان این آزمون گزینش می‌کند.

شرکت فنی و مهندسی آرین پادرا صنعت در سال ۱۳۹3 با ایده ایجاد شرکتی برای ارائه خدمات فنی و مهندسی به کلیه دست اندر کاران صنعت و متقاضیان خدمات فنی و مهندسی تشکیل گردید، اولین گروه تشکیل شده در آرین پادرا صنعت گروه مهندسی مکانیک بود که به مرور زمان تخصصی تر شده و به گروه خدمات صنعتی تغییر نمود، گروه های خدمات نرم افزاری و خدمات سخت افزار و شبکه نیز طی سال ۱۳۹4 به آرین پادرا صنعت پیوستند .


تاریخ انتشار :1397/9/7 - 11:10لینک


برچسب ها

آزمون استخدامیفرصت شغلیآزمون استخدام بخش خصوصیشرکت دانش بنیانشرکت تجاریشرکت فناورآزمون بخش خصوصیوزارت کارمجوزمیزان گستران شریفمجوز کاریابیموسسه میزان گستران شریف