در آزمون، شرکت‌ها برای مصاحبه با داوطلب پیشقدم می‌شوند
1399/4/15 - 17:07«پیمان میرافضل» کارشناس ارشد گردشگری که از طریق آزمون استخدام بخش خصوصی استخدام شده، در مورد مزایای آزمون استخدام بخش خصوصی معتقد است در سایت‌های کاریابی و استخدامی، اتصال لازم بین متقاضی کار و کارفرما شکل نمی‌گیرد. او مهم‌ترین ویژگی آزمون استخدام بخش خصوصی را برقراری این اتصال می‌داند.
embed

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها