جذب نیرو با مهارت‌های اداری و ستادی با این آزمون محقق شده است
1399/4/15 - 17:05هادی قزافی مدیرعامل شرکت دانش بنیان «سدنا» چالش بزرگ این شرکت جذب نیروی انسانی با مهارت در حوزه کار خود بوده است. مدیرعامل شرکت سدنا جذب نیرو از طریق آزمون استخدام بخش خصوصی را سریع ترین، آسان ترین و در دسترس ترین شیوه استخدام می‌داند. وی آزمون استخدام بخش خصوصی را برای جذب نیرو با مهارت اداری و ستادی با راندمان بالا توصیه می‌کند و معتقد است این کار راندمان بسیار بالایی دارد.
embed

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها