این دومین سالی است که از این طریق نیرو جذب می‌کنیم
1399/4/15 - 17:01محسن ابوالقاسمی گرجی نماینده شرکت «همیار طب کسری» آزمون استخدام بخش خصوصی را یک نوآوری جدید می‌داند. این دومین سالی است که از طریق آزمون استخدام بخش خصوصی جذب نیرو انجام می‌دهد. وی از مزایای «آزمون استخدام بخش خصوصی» می‌گوید: «آزمون استخدام بخش خصوصی در کشف استعدادها موفق عمل کرده است. اگر کسی دنبال کار است، با حضور در این آزمون می تواند به راحتی به کارفرماها دسترسی پیدا کند و این موضوع در مورد کارفرماها هم مصداق دارد و آن‌ها هم از طریق آزمون امکان دسترسی به کارجویان ماهر را دارند.»
embed

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها