بدون محدودیت در تمام نقاط کشور می‌توان جذب نیرو کرد
1399/4/15 - 16:56خانم عابدینی رئیس اداره جذب و برنامه‌ریزی بیمه سامان که از طریق آزمون استخدام بخش خصوصی اقدام به شناسایی و جذب نیروی انسانی کرده است، آزمون را محلی برای مواجهه با صدها نیروی انسانی بااستعداد می‌داند. به نظر ایشان یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آزمون استخدام بخش خصوصی، سراسری بودن آن و امکان استخدام نیرو برای شهرها و نقاط مختلف کشور است. صحبت‌های کامل عابدینی را بشنوید.
embed

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها