آزمون افراد لایق را به جایگاه واقعی‌شان می‌رساند
1399/4/15 - 16:55دنیا حیدری فارغ التحصیل رشته بیوشیمی معتقد است که این آزمون می‌تواند افراد لایق را به جایگاه واقعی‌‌شان هدایت کند. وی با اشاره بر اینکه بسیاری از فارغ‌التحصیلان رشته‌های خوب دانشگاهی نمی‌توانند کار مناسبی پیدا کنند، گفت: «از طرفی مدیران شرکت‌ها هم قادر به یافتن و استخدام متخصصان رشته‌های مختلف نیستند، آزمون زمینه را برای ارتباط بین این دو گروه فراهم می‌کند.»
embed

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها