آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


آزمون فرصت شروع دوباره به من داد
1399/4/15 - 16:43رضا حسینی فارغ التحصیل رشته حسابداری با تاکید بر اینکه در مرحله از ناامیدی برای پیدا کردن شغل مناسب خود بود گفت: «آزمون فرصت شروع دوباره به من داد؛ من ادم خوش شانسی بودم که با وجود آنکه تجربه کار نداشتم و تنها مدرک تحصیلی داشتم، از طریق آزمون استخدام بخش خصوصی مهارت‌های لازم را در خود کار کسب کنم.»

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها