آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


مزیت بزرگ آزمون شناخت 100 درصدی کارفرما و داوطلب از هم است
1399/2/15 - 14:10ابوالقاسم جعفری یرکی/ داوطلب آزمون: مزیت بسیار بزرگ آزمون در مرحله مصاحبه استخدامی این است که شناخت بین کارفرما و داوطلب انجام می‌گیرد. گزینش و غربالگری اولیه‌ای انجام شده و قطعا کسانی که امتیاز برتری نسبت به دیگران داشتند به این مرحله رسیده‌اند.

برچسب ها
آزمون استخدامیاستخدامآزمون استخدام بخش خصوصیآزمون استخدام شرکت های خصوصیمصاحبه استخدامی