یک حرکت انقلابی برای استخدام افراد که فقط به تهران محدود نیست
1399/2/6 - 11:16محسن حکمتی داوطلب آزمون: یک پل ارتباطی خیلی قوی بین کارجو و کارفرما توسط شرکت شما ایجاد شده که نه فقط در تهران بلکه در تمام شهرهای ایران برقرار است. گفتنی است که فرآیند معرفی داوطلبان شایسته و دارای صلاحیت همچنان ادامه دارد.
embed

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها