بزرگ‌ترین مزیت آزمون از نگاه داوطلب دعوت‌شده به مصاحبه حضوری
1398/12/11 - 15:12سمانه مویدی پور داوطلب آزمون در خصوص مصاحبه حضوری خود: آزمون یک مرحله است و مرحله اصلی بین خود فرد و کارفرماست. بزرگ‌ترین مزیت این آزمون این است که به افراد تازه فارغ التحصیل کمک می‌کند توانایی‌های خود را به شرکت‌ها اثبات کنند. گفتنی است، فرآیند معرفی داوطلبان دارای صلاحیت و شایسته تا شهریورماه 99 ادامه خواهد داشت.
embed

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها