آغاز انتخاب شرکت‌های متقاضی از میان داوطلبان سومین آزمون استخدام بخش خصوصی
1398/12/6 - 13:54امیرحسین اشکور حیدری داوطلب آزمون در خصوص مصاحبه حضوری خود: اگر من خودم بخواهم بروم در شرکت‌های بزرگ کار کنم، اجازه ورود برای مصاحبه هم حتی نمی‌دهند اما آزمون واسطه‌ی خوبی برای رسیدن به شرکت‌ها می‌شود. گفتنی است، فرآیند معرفی داوطلبان دارای صلاحیت و شایسته تا شهریورماه 99 ادامه خواهد داشت.
embed

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها