مدیر عامل شرکت مهندسی فانا: "آزمون استخدام بخش خصوصی کاری جدید در حوزه اشتغال است"
1398/8/11 - 11:38آزمون استخدام بخش خصوصی فعالیتی بسیار جدید و نو است که قطعا می‌تواند در حوزه اشتغال کمک کند. علی‌الخصوص اینکه شرکت‌ها در استخدام کارجویان سهیم هستند و خودشان روند استخدام و جذب کارجو را انجام می‌دهند.
embed

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها