مدیر عامل شرکت آژانس دیجیتال مارکتینگ بستراه: "آزمون باعث استخدام نیروی انسانی در بازه زمانی کوتاه‌تر، ولی به صورت هدفمندتر و برنامه‌ریزی شده‌تر می‌شود."
1398/8/6 - 20:25محمد فتحی، مدیر عامل شرکت آژانس دیجیتال مارکتینگ بستراه ضمن اشاره به ایجاد فرصت‌های جذب نیروی انسانی از طریق آزمون استخدام بخش خصوصی، گفت: استفاده از رسانه‌های کاغذی و رسانه‌های مبتنی بر وب برای جذب و استخدام نیروی انسانی هزینه و انرژی بسیاری را از شرکت‌ها می‌گرفت که نتیجه مطلوبی هم به دنبال نداشت. اما این آزمون به اشتغال‌زایی کمک می‌کند و همچنین شرکت‌ها از طریق آن می‌توانند در مدت کوتاه‌تر و با هزینه کمتری نیروی خبره را جذب کنند.
embed

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها