آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


نماینده شرکت سانا: "دسترسی به نیروهای متخصص از طریق آزمون آسان است"
1398/7/21 - 16:07ملیحه پوراحمدی مدیر منابع‌انسانی گروه مشاوره سانا دسترسی به نیروهای متخصص در آزمون استخدام بخش خصوصی را به خاطر دسته‌بندی درست و استاندارد، آسان می‌داند و اعتقاد دارد آزمون به خوبی کارجو و کارفرما را به یکدیگر پیوند می‌دهد.

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها