آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


تضمین دعوت به کار از افراد ماهر و برگزیدگان آزمون استخدام بخش خصوصی
1398/7/12 - 22:24محمدحسین قمری دبیر آزمون استخدام بخش خصوصی از عقد تفاهم‌نامه‌ای بین آزمون استخدام بخش خصوصی، مرکز نوآوری فناوری‌های اشتغال و شبکه نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری خبر داد که طی آن افراد دارای مهارت و توانمندی که در سومین آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت می‌کنند، به صورت تضمین‌شده از سوی شرکت‌ها دعوت به کار خواهند شد. صحبت‌های قمری در یک مصاحبه تلویزیونی در این‌ ارتباط را بشنوید.

برچسب ها
آزمون استخدامیاستخدامآزمون استخدام بخش خصوصیاستخدام شرکت های خصوصیدعوت به کار