داوطلب استخدام‌شده: "آزمون به شکل گرفتن رزومه استاندارد کمک می‌کند"
1398/7/10 - 12:22مصطفی حسینی‌پور داوطلبی که از طریق آزمون استخدام بخش خصوصی مشغول به کار شده، این آزمون را فرصت مناسبی برای داوطلبان توانا و متخصص می‌داند که از طریق آن می‌توانند تخصص خود را به شرکت‌ها نشان دهند. صحبت‌های این داوطلب استخدام‌شده در مورد آزمون را بشنوید.
embed

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها