آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


کارشناس استخدام: "تخصص‌محور بودن آزمون ویژگی مهمی است"
1398/7/9 - 15:06رضا اسماعیلی کارشناس جذب و استخدام شرکت "طراحی موسس صنایع انرژی" کرمان که از طریق آزمون استخدام بخش خصوصی به جذب نیرو پرداخته اعتقاد دارد تاکید آزمون روی تخصص‌ها، امتیاز مهمی برای شرکت‌های خصوصی به همراه دارد. صحبت‌های این کارشناس منابع انسانی را در مورد تفاوت ویژگی‌های کار در شرکت‌های دولتی و خصوصی بشنوید.

برچسب ها
آزمون استخدامیآزمون استخدام بخش خصوصیآزمون استخدام سراسریاستخدام شرکت‌های خصوصیاستخدام در شرکت خصوصیآزمون استخدامی شرکتهای خصوصیاستخدام بخشهای خصوصیآزمون استخدامی خصوصی