آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


نماینده بیمه سامان: "در آزمون نیروهای بسیار مستعدی حضور دارند"
1398/7/8 - 13:08خانم عابدینی رئیس اداره جذب و برنامه‌ریزی بیمه سامان که از طریق آزمون استخدام بخش خصوصی اقدام به شناسایی و جذب نیروی انسانی کرده است، آزمون را محلی برای مواجهه با صدها نیروی انسانی بااستعداد می‌داند. به نظر ایشان یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آزمون استخدام بخش خصوصی، سراسری بودن آن و امکان استخدام نیرو برای شهرها و نقاط مختلف کشور است. صحبت‌های کامل عابدینی را بشنوید.

برچسب ها
آزمون استخدامیآزمون استخدام بخش خصوصیآزمون استخدام سراسریاستخدام شرکت‌های خصوصیاستخدام در شرکت خصوصیآزمون استخدامی شرکتهای خصوصیاستخدام بخشهای خصوصیآزمون استخدامی خصوصی