"آزمون به توانمندسازی بخش خصوصی کمک می‌کند"
1398/6/30 - 11:53مدیرعامل شرکت «منزه گستر امید» شهر کرمان آزمون استخدام بخش خصوصی را آزمونی منظم و منسجم می‌داند که از طریق متمرکز کردن ده‌ها هزار نیروی داوطلب کار متخصص، نقش پررنگی در توانمندسازی بخش خصوصی و کمک به رشد کشور در بر دارد.
embed

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها