"تست‌های شخصیت‌شناسی آزمون کم‌نظیر است"
1398/6/25 - 13:49روایت مدیرعامل شرکت داتیس پرداز کویر کرمان که خود سابقه شرکت در آزمون استخدام بخش خصوصی را دارد، تست‌های شخصیت شناسی را یکی از مهمترین ویژگی‌های آزمون می‌داند که در استخدام یک نیروی انسانی مناسب، بسیار تاثیرگذار است.
embed

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها