"آزمون گام بزرگ و موثری در حیطه استخدام محسوب می‌شود"
1398/6/21 - 12:53مدیر منابع انسانی یکی از معتبرترین هلدینگ‌های دانش‌بنیان کشور از چرایی اعتماد مجموعه "گرین وب" به آزمون استخدام بخش خصوصی توضیحاتی داده است. صدها شرکت معتبر نظیر گرین وب نیازهای استخدامی‌شان را از درگاه آزمون مرتفع می‌کنند.
embed

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها