"آزمون، آینده تحصیلات دانشگاهی کشور را دچار تحول خواهد کرد"
1398/6/17 - 17:05همه می‌دانیم که نظام دانشگاهی کشور نگاه چندانی به بازار کار و آینده شغلی رشته‌های مختلف دانشگاهی ندارد. عضو هیئت‌مدیره شرکت سامان گستر رشد در این ویدئو از نقش آزمون استخدام بخش خصوص در بروز یک تحول اساسی در آینده کشور صحبت می‌کند.
video/jpg

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها