"آزمون فرایند استخدام را برای شرکت‌ها و داوطلب‌ها، هدفمند کرده است"
1398/6/10 - 10:21آقای «محمد اصغری» کارشناس جذب نیروی شرکت «تجارت کالای سبز» که طولانی بودن و پرهزینه بودن فرایند استخدام را یکی از مشکلات توامان متقاضیان کار و شرکت‌های متقاضی نیرو می‌داند معتقد است با برگزاری آزمون استخدام بخش خصوصی، این مشکل تا حد زیادی برای هر دو طرف مرتفع شده است.
embed

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها