"رعایت عدالت و مساوات، امتیاز آزمون استخدام بخش خصوصی است"
1398/6/9 - 12:04مهندس حمیدرضا خلج‌هدایتی نماینده شرکت "نماسازان" است که از طرف این مجموعه برای شناسایی و استخدام نیروی انسانی ماهر، در آزمون استخدام بخش خصوصی حضور پیدا کرده بود. ایشان حضور هزاران شرکت‌کننده در کنار هم و زیر یک سقف و شرکت آن‌ها در آزمون را باعث برقراری عدالت و مساوات در این آزمون می‌داند و اعتقاد دارد که حضور نمایندگان شرکت‌ها به عنوان ناظر، بر افزایش این عدالت و صحت برگزاری آزمون افزوده است.»
embed

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها