"آزمون استخدام بخش خصوصی باید به طور مرتب و حتی فصلی یک‌بار برگزار شود"
1398/6/4 - 17:43تجربه کارشناس جذب شرکت «آتیه‌سازان زندگی ایرانیان» از استخدام نیرو از طریق آزمون: «تداوم برگزاری آزمون و کم شدن فواصل برگزاری آن، به بازدهی بیشتری منجر خواهد شد. آزمون‌ها و تست‌های اخذ شده از کارجویان کار، کارفرما را در ارزیابی بسیار راحت کرده است. اگر کارجویی به دنبال گرفتن شغل است، حضور در آزمون استخدام بخش خصوصی را از دست ندهد.»
embed

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها